Ofte stillede spørgsmål

De 10 oftest stillede spørgsmål  

Vi har samlet de 10 spørgsmål, som vi oftest får fra vores kunder.

Ifølge den ny taxilov har taxiselskaberne mulighed for at indføre en forhøjet takst på særlige dage. Danmarks største taxiselskab Dantaxi 4×48 har valgt kun delvist at udnytte den mulighed, og med et startgebyr på 49 kr. ligger priserne væsentligt under Trafikstyrelsens fastsatte prisloft.

Trafikstyrelsens definition af særlige dage er hele døgnet den 1. januar, den 24. – 26. december samt den 31. december. Dantaxi 4×48 har valgt kun at udnytte en del af dette tidsrum. Den forhøjede takst gælder den 24. december fra kl. 16 til den 25. december kl. 06 og igen fra den 31. december kl. 16 til den 1. januar kl. 6.  En stor del af juleaftensdag, 1. juledag og nytårsdag samt hele 2. juledag køres til den almindelige aften/helligdagstakst. Dantaxi 4×48 indfører en forhøjet takst for at sikre så mange taxier som muligt på gaden i de tidsrum omkring jul og nytår, hvor der erfaringsmæssigt er en meget høj efterspørgsel på taxier. Nedenstående info om priser er gældende alle almindelige vogne tilsluttet kørselskontoret Dantaxi 4×48 A/S, CVR nr: 39174901 samt
alle vogne tilsluttet kørselskontoret  Dantaxi Administrationen A/S, CVR nr.: 15882646. Dvs. vogne på Sjælland, Region Hovedstaden (uden Bornholm), Billund og et antal af vores taxier i Aalborg og Aarhus.

Priser på særlige dage


Den 24. december fra kl. 16:00 – 25. december kl. 06:00 & den 31. december kl. 16:00 – 1. januar kl. 06:00. 

Alm. vogne (1-4 passagerer) 

Starttakst 49 kr.
Pris pr. kilometer 20 kr.
Pris pr. minut 8,33

Store vogne (5-8 passagerer)

Starttakst: 89 kr.
Pris pr. kilometer: 26 kr.
Pris pr, minut 8,33 kr.


Den 24. december kl. 00:00 – 24. december kl. 15:59 & den 25. december kl. 06:01 – 26. december kl. 23:59 & den 31. december kl. 00:00 – 31. december kl. 15:59 og 1. januar kl. 06:00 – 1. januar kl. 23:59: 

I dette tidsrum køres til alm. aften/weekend/helligdagstakst (takst 2).

Priser Jylland 
Priser Sjælland
 

Category: Taxa Priser

Prøv vores prisberegner og få et hurtigt overslag på, hvad en taxa koster  

Denne prisberegner er for taxa priser i Nordsjælland, København og Region Sjælland (uden Guldborgsund). For andre priser se under kundeservice. Denne prisberegner giver et hurigt overslag på, hvad en taxa koster,  og prisen skal derfor ikke ses som et tilbud på kørsel fra Dantaxi 4×48. Den beregnede taxa pris omfatter starttakst, kilometertakst og tidstakst. Taxa prisen er inkl. gebyr for cykler og broafgift (tilvalg), men omfatter ikke et evt. betalingskortgebyr samt andre gebyrer. Den faktiske taxa pris køres efter taxameter, og kan derfor  varierere betydeligt fra denne beregnede pris , idet taxameter prisen er afhængig af trafik, vejforhold og rute.

Vælg din by her – og se under priser.

Category: Taxa Priser

Gebyr for tillægsydelser  

For cykler og bagage, der anbringes uden på vognen, betales 20 kr. pr. stk.  For op og nedbæring af bagage eller
anden særlig assistance på slutadressen betales 20 kr. hvis taxametret ikke er i funktion.

For kørsels over Øresundsbroen: 350 kr.
For kørsels over Storebæltsbroen: 440 kr.

Overstående er gældende alle vogne tilsluttet kørselskontoret Dantaxi 4×48 A/S, CVR nr: 39174901 samt
alle vogne tilsluttet kørselskontoret  Dantaxi Administrationen A/S, CVR nr.: 15882646.

Category: Taxa Priser

Ifølge taxiloven (lov nr 1538 af 19/12/2017 ) skal kørselskontorerne uddvendigt på de tilsluttede biler skilte med prisen for en standardtur på 10 km på 12 minutter.

Prisen for en standardtur i Dantaxi 4×48 gældende for vogne tilsluttet kørselskontoret Dantaxi 4×48 A/S, CVR nr: 39174901 (øst for Storebælt):

Alm. vogne

Takst 1 – dag: 199 kr.
Takst 2 – aften/weekend/helligdage: 249 kr.
Takst Særlige dage 349 kr.

Store vogne

Takst 1 – dag: 261 kr.
Takst 2 – aften/weekend/helligdage: 329 kr.
Takst særlige dage 449 kr.

Prisen for en standardtur i Dantaxi 4×48 gældende for vogne tilsluttet kørselskontoret  Dantaxi Administrationen A/S, CVR nr.: 15882646 (vest for Storebælt):

Alm. vogne

Takst 1 – dag: 219 kr.
Takst 2 – aften/weekend/helligdage: 249 kr.
Takst Særlige dage 349 kr.
.

Store vogne

Takst 1 – dag: 279 kr.
Takst 2 – aften/weekend/helligdage: 309 kr.
Takst særlige dage 449 kr.

 

Category: Taxa Priser
Ja. Dantaxi 4×48 tilbyder dig muligheden for FAST PRIS på dine taxi-ture, når du  bestiller via vores app’s. Download vores taxa app klik herregn fastpris”. Du får en fast pris på turen – derefter kan du vælge, om du vil køre til FAST PRIS eller om du vil bestille på taxameter.
Du kan også regne FAST PRIS ud på en fremtidig taxitur ved at indstille et bestemt afhentningstidspunkt.En anden mulighed er, at benytte vores MOOVE-app. Her køres turen altid til fast pris.
Category: Taxa Priser

Regler om priser for taxikørsel

Et kørselskontor er ansvarlig for, at den taxikørsel, der sælges af kontoret, ikke udføres til en højere pris end det landsdækkende prisloft. Kørselskontorets priser skal beregnes efter samme struktur, som det landsdækkende prisloft beregnes efter.

Priser skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside

Kørselskontorets priser, herunder priser for eventuelle tillægsydelser, skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. Det skal på hjemmesiden klart fremgå, hvad kørselskontorets start-, kilometer- og timetakst er for hhv. dagskørsel, kørsel om aftenen og i weekenden, samt på særlige dage.

Taksterne skal oplyses for både biler, der er indrettet til transport af højest 5 personer inkl. føreren, og for biler, der er indrettet til transport af 6-9 personer inkl. føreren, hvis det pågældende kørselskontor råder over både små biler og storvogne.

Det skal endvidere fremgå af hjemmesiden, hvilke slags tillægsydelser kørselskontoret tilbyder, og hvilken pris kunden skal betale for disse.

Priserne må kun ændres kvartalsvist eller sjældnere.

Det er ikke tilladt at opkræve betaling for medbragte kørestole, førerhunde og lignende.

Annoncering af priser på hjemmeside og biler skal gøre det muligt for kunderne at vurdere turens pris forud for kørslens påbegyndelse.

Det enkelte kørselskontor skal arbejde med ét takstsæt i hele landet for ture, der køres efter regning, dvs. hvor taxametret beregner prisen. Det vil typisk være gadeture og ture fra holdeplads.

For ture, hvor prisen beror på en aftale (typisk en forudgående bestilling via telefon eller app), kan det enkelte kørselskontor differentiere prisen efter turtype og lokale omstændigheder. Det er dog en betingelse, at prisen for den enkelte tur ud fra en samlet betragtning ligger under kørselskontorets annoncerede priser, som skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. Hertil kommer, at kørselskontorets takster skal holde sig indenfor det landsdækkende prisloft.

Fra Trafikstyrelsens hjemmeside: taxilov.dk.

Category: Taxa Priser

Hvis du mener, at du er opkrævet for meget for din taxikørsel, i forhold  til gældende takster, er du velkommen til at kontakte vores
reklamationsafdeling. Benyt vores kontaktformular.

Category: Taxa Priser

Load More

Fandt du ikke hvad du søgte?