Pressemeddelelse fra Dantaxi 4×48 i forbindelse med fredagens afgørelse i Københavns Byret

 • Pressemeddelelse fra Dantaxi 4×48 i forbindelse med fredagens afgørelse i Københavns Byret

  Kommentar fra Dantaxi 4×48 i forbindelse med afgørelsen i sagen mod Nicklas Bendtner:
  Da sagen er anket, og dermed ikke er færdigbehandlet ved domstolene, har Dantaxi 4×48 ingen kommentar ud over, at vi har noteret os, at byretten har valgt at tage § 247 stk. 2 i anvendelse. Vi mener, at det er et vigtigt signal byretten sender, at retten ser det som en skærpende omstændighed, i forhold til strafudmålingen, at en taxichauffør under udførsel af sit job udsættes for vold.

  Kommentar fra Dantaxi 4×48 i forbindelse med afgørelsen i sagen mod taxichaufføren:

  Vi konstaterer, at byretten har frifundet chaufføren for forsøg på vold. I Dantaxi 4×48 har tryghed for vores kunder og vores chaufførers sikkerhed begge en meget høj prioritet. Vi har en forventning om, at vores chauffører skal kunne håndtere vanskelige situationer på betryggende vis.
  Baseret på chaufførens forklaring i byretten sammenholdt med vores egen interne undersøgelse, har vi dog fundet det nødvendigt at indkalde chaufføren til et møde så snart, at han er raskmeldt. Det er vores umiddelbare vurdering, at chaufføren ikke har overholdt vigtige bestemmelser i vores service manual (etiske regler). Bl.a. bestemmelsen om at undgå grænseoverskridende opførsel.

  Om Dantaxi 4×48: Dantaxi 4×48 er et dansk taxiselskab med hovedkontor i Virum. Der er cirka 1.000 selvstændige vognmand tilsluttet selskabet. Alle taxichaufførerne i Dantaxi 4×48 er ansat direkte under vognmændene, men er underlagt selskabets retningslinjer for kundebetjening.

  Comments are closed.