Taxa priser

Taxa Priser

Læs alt om vores taxa priser (alm. vogne og store vogne) i København, Nordsjælland, Aarhus og Aalborg.

Taxa priser København Nordsjælland

Taxa pris: Alm. vogn - fire passagerer


Dantaxi 4×48 har valgt et taxa pris niveau, der ligger knap 30 % under det nye landsdækkende prisloft udregnet ud fra prisen på en standardtur.

Hvad koster taxaen? 
På hverdagskørsel fra kl. 06 til kl. 18 opkræves en starttakst på 29 kr., en kilometertakst på 9 kr., og en tidstakst på 6,67 kr/pr. minut. På kørsel aften og nat (fra kl. 18 indtil kl. 06) samt i weekender/ helligdage fra fredag kl. 18 indtil mandag kl. 06 vil starttaksten være 39 kr., kilometertaksten 17 kr. og tidstaksten 3,35 kr. pr. minut.

Taxa pris dantaxi 4x48
Pris taxa store vogne

Storvogn: Taxa priser i København og Nordsjælland

En stor taxa kan medtage 5-8 passagerer

Dantaxi 4x48 har mange store vogne, der kan køre med op til 8 passagerer. En stor vogn kan kun bestilles via telefonkontakt med kundecenteret. En stor vogn kan ikke bestilles igennem app (MOOVE). 

Store vogne  kan i dagtimerne være optaget af fast kørsel med ældre og personer med bevægelseshandicap. Derfor bør man være i god tid ved bestilling af storvognskørsel. 

Taxa priser i Aalborg og Århus

To takstsystemer i en overgangsperiode.

Som følge af den nye taxilov vil vores kunder i en overgangsperiode i Aarhus og Aalborg opleve, at nogle af vores taxier kører efter takster i henhold til  gældende kommunale takstregulativer, mens andre kører efter takster godkendt af Trafikstyrelsen. Taksterne er desværre ikke ens.

De taxier der kører med takster godkendt af Trafikstyrelsen, kan kendes på det 8 cifret tilladelsesnummer på siden af vognen, mens
de vogne der kører efter det kommunale takstregulativ, kører med tilladelses-nummeret på en grøn metalplade bag på vognen.

Download takster: 

Takster Trafikstyrelsen Aalborg Aarhus
Aarhus kommunale takster.
Aalborg kommunale takster.

side-dør
Dantaxi 4x48 i bytrafik København.

Taxa pris - Region Sjælland

I Region Sjælland kører vi efter de samme taxa priser som i København og Nordsjælland. 
Dette gælder dog ikke for Dantaxi 4x48 i Guldborgsund. 

 

 

Taxa priser - Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række af de spørgsmål, som vi ofte får fra vores kunder om taxa priser og takster

 

Ifølge den ny taxilov har taxiselskaberne mulighed for at indføre en forhøjet takst på særlige dage.
Trafikstyrelsens definition af særlige dage er: Den 1. januar, den 24. – 26. december samt den 31. december.

Dantaxi 4×48 følger Trafikstyrelsens maksimal takster på særlige dage:

Takster særlige dage (1/1, 24/12, 25/12, 26/12 & 31/12 – alle dage fra 00.00-23.59)

Starttakst: 135 kr.
Kilometertakst: 25,50 kr. (storvogn 38,25 kr.)
Tidstakst 11,25 kr. pr. minut.

Overstående er gældende alle vogne tilsluttet kørselskontoret Dantaxi 4×48 A/S, CVR nr: 39174901 samt
alle vogne tilsluttet kørselskontoret  Dantaxi Administrationen A/S, CVR nr.: 15882646.

 

Category: Taxa Priser

Prøv vores prisberegner og få et hurtigt overslag på, hvad en taxa koster  

Denne prisberegner er for taxa priser i Nordsjælland, København og Region Sjælland (uden Guldborgsund). For andre priser se under kundeservice. Denne prisberegner giver et hurigt overslag på, hvad en taxa koster,  og prisen skal derfor ikke ses som et tilbud på kørsel fra Dantaxi 4×48. Den beregnede taxa pris omfatter starttakst, kilometertakst og tidstakst. Taxa prisen er inkl. gebyr for cykler og broafgift (tilvalg), men omfatter ikke et evt. betalingskortgebyr samt andre gebyrer. Den faktiske taxa pris køres efter taxameter, og kan derfor  varierere betydeligt fra denne beregnede pris , idet taxameter prisen er afhængig af trafik, vejforhold og rute.

Vælg din by her – og se under priser.

Category: Taxa Priser

Gebyr for tillægsydelser  

For cykler og bagage, der anbringes uden på vognen, betales 20 kr. pr. stk.  For op og nedbæring af bagage eller
anden særlig assistance på slutadressen betales 20 kr. hvis taxametret ikke er i funktion.

For kørsels over Øresundsbroen: 350 kr.
For kørsels over Storebæltsbroen: 440 kr.

Overstående er gældende alle vogne tilsluttet kørselskontoret Dantaxi 4×48 A/S, CVR nr: 39174901 samt
alle vogne tilsluttet kørselskontoret  Dantaxi Administrationen A/S, CVR nr.: 15882646.

Category: Taxa Priser

Ifølge taxiloven (lov nr 1538 af 19/12/2017 ) skal kørselskontorerne uddvendigt på de tilsluttede biler skilte med prisen for en standardtur på 10 km på 12 minutter.

Prisen for en standardtur i Dantaxi 4×48 gældende for vogne tilsluttet kørselskontoret Dantaxi 4×48 A/S, CVR nr: 39174901 (øst for Storebælt):

Alm. vogne

Takst 1 – dag: 199 kr.
Takst 2 – aften/weekend/helligdage: 249 kr.
Takst 3 – særlige dage: 499 kr.

Store vogne

Takst 1 – dag: 261 kr.
Takst 2 – aften/weekend/helligdage: 329 kr.
Takst 3 – særlige dage: 653 kr.

Prisen for en standardtur i Dantaxi 4×48 gældende for vogne tilsluttet kørselskontoret  Dantaxi Administrationen A/S, CVR nr.: 15882646 (vest for Storebælt):

Alm. vogne

Takst 1 – dag: 219 kr.
Takst 2 – aften/weekend/helligdage: 249 kr.
Takst 3 – særlige dage: 499 kr.

Store vogne

Takst 1 – dag: 279 kr.
Takst 2 – aften/weekend/helligdage: 309 kr.
Takst 3 – særlige dage: 653 kr.

 

Category: Taxa Priser
Ja. Dantaxi 4×48 tilbyder dig muligheden for FAST PRIS på dine taxi-ture, når du  bestiller via vores app’s. Download vores taxa app klik herregn fastpris”. Du får en fast pris på turen – derefter kan du vælge, om du vil køre til FAST PRIS eller om du vil bestille på taxameter.
Du kan også regne FAST PRIS ud på en fremtidig taxitur ved at indstille et bestemt afhentningstidspunkt.En anden mulighed er, at benytte vores MOOVE-app. Her køres turen altid til fast pris.
Category: Taxa Priser

Regler om priser for taxikørsel

Et kørselskontor er ansvarlig for, at den taxikørsel, der sælges af kontoret, ikke udføres til en højere pris end det landsdækkende prisloft. Kørselskontorets priser skal beregnes efter samme struktur, som det landsdækkende prisloft beregnes efter.

Priser skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside

Kørselskontorets priser, herunder priser for eventuelle tillægsydelser, skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. Det skal på hjemmesiden klart fremgå, hvad kørselskontorets start-, kilometer- og timetakst er for hhv. dagskørsel, kørsel om aftenen og i weekenden, samt på særlige dage.

Taksterne skal oplyses for både biler, der er indrettet til transport af højest 5 personer inkl. føreren, og for biler, der er indrettet til transport af 6-9 personer inkl. føreren, hvis det pågældende kørselskontor råder over både små biler og storvogne.

Det skal endvidere fremgå af hjemmesiden, hvilke slags tillægsydelser kørselskontoret tilbyder, og hvilken pris kunden skal betale for disse.

Priserne må kun ændres kvartalsvist eller sjældnere.

Det er ikke tilladt at opkræve betaling for medbragte kørestole, førerhunde og lignende.

Annoncering af priser på hjemmeside og biler skal gøre det muligt for kunderne at vurdere turens pris forud for kørslens påbegyndelse.

Det enkelte kørselskontor skal arbejde med ét takstsæt i hele landet for ture, der køres efter regning, dvs. hvor taxametret beregner prisen. Det vil typisk være gadeture og ture fra holdeplads.

For ture, hvor prisen beror på en aftale (typisk en forudgående bestilling via telefon eller app), kan det enkelte kørselskontor differentiere prisen efter turtype og lokale omstændigheder. Det er dog en betingelse, at prisen for den enkelte tur ud fra en samlet betragtning ligger under kørselskontorets annoncerede priser, som skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. Hertil kommer, at kørselskontorets takster skal holde sig indenfor det landsdækkende prisloft.

Fra Trafikstyrelsens hjemmeside: taxilov.dk.

Category: Taxa Priser

Hvis du mener, at du er opkrævet for meget for din taxikørsel, i forhold  til gældende takster, er du velkommen til at kontakte vores
reklamationsafdeling. Benyt vores kontaktformular.

Category: Taxa Priser

Load More