fbpx

To forskellige takstsystemer i både Aalborg og Aarhus.

 • To forskellige takstsystemer i både Aalborg og Aarhus.

  Efter indførslen af den nye taxilov er der to forskellige typer af taxitilladelser i Aalborg og Aarhus. En type af tilladelser hvor betalingen sker efter takster bestemt af kommunalbestyrelsen, og en type af tilladelser med en takst der er godkendt af Trafikstyrelsen.

  55 vogne i Dantaxi 4×48 Aalborg og Aarhus med nye takster

  I Aalborg har vi cirka 120 vogne der kører efter de gamle regler, og 35 vogne der kører efter de nye regler. I Aarhus har vi cirka 40 vogne (gamle regler) og 20 vogne (nye regler). De taxier der kører med takster godkendt af Trafikstyrelsen, kan kendes på det 7-cifret tilladelsesnummer på siden af vognen, mens de vogne der kører efter det kommunale takstregulativ, kører med tilladelses-nummeret på en grøn metalplade bag på vognen.

  Vi har siden forsommeren, i samarbejde med myndighederne, arbejdet på en harmonisering på området. Det er desværre endnu ikke lykkedes i Aarhus og Aalborg kommuner.

  Forskel på taksterne 

  For kunden er den største forskel på de to typer af tilladelser, at taksterne er forskellige. I nogle situationer vil prisforskellen være meget lille. Men i forbindelse med de meget omtalte takster på særlige dage, kan du som kunde opleve en større forskel. F.eks. koster en tur på fem kilometer af 15 minutters varvighed nytårsaften i Aalborg eller Aarhus cirka 210 kr. med de gamle takster og cirka 275 kr. med de nye takster. Uden for de 2 x 14 timer omkring jul og nytår hvor Dantaxi 4×48 kører med forhøjet takst, er prisforskellen på den føromtalte tur på omkring 10 kr. Det er ikke muligt, af tekniske årsager, at bestille en taxi på ‘ny’ eller ’gammel’ takst. Men man kan bestille en taxi til fast pris på vores app, hvis man ønsker at kende prisen på forhånd.

  Næste jul køres med ens takster 

  Vi har som nævnt gjort hvad vi kunne, for at undgå denne situation med to forskellige takstsystemer. Vi håber, at vores kunder har forståelse for, at taksterne kan være forskellige. Vi har en forventning om, at der næste år, er sket en fuld harmonisering på området. På de særlige dage har Dantaxi 4×48 valgt et prisniveau, der ligger en del under det maksimalloft Trafikstyrelsen har fastsat. Vi har derudover valgt kun at køre med forhøjet takst i 2 x 14 timer i de allermest travle perioder. Dette bl.a for at sikre så mange vogne på gaden som muligt.

  Læs meget mere om vores takster på:

  https://dantaxi4x48.dk/taxa-pris/

  Comments are closed.